MENU
Aula_close Layer 1

Nødpasning

Nødpasning uden for almindelig åbningstid samt i weekender og helligdage

 

Forældre, der varetager kritiske funktioner, kan ekstraordinært tilbydes nødpasning i såvel aften- og nattetimerne som weekender og helligedage i forbindelse med påsken.

 

Bemærk! Der er kort tilmeldingsfrist, hvis det er relevant for dit barn i påsken. Se fristerne længere nede.

 

Den ekstraordinære åbningstid er for 0-9-årige børn (dagtilbud og SFO), hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner, og som følge af COVID-19 har fået omlagt arbejdsfunktioner og arbejdstid.

 

I familier skal der være tale om, at begge forældre er beskæftigede i kritiske funktioner, og at de skal være på arbejde. Forældrene skal forgæves have afsøgt alle andre relevante pasningsmuligheder.

 

Er der forældre, der har behov for fleksibel åbningstid på hverdage grundet omlagte arbejdstider som følge af COVID-19, kan der tilbydes udvidet åbningstid i nødpasningstilbuddet i eget institutionsområde/SFO med op til to timer i tidsrummet kl. 6.00 – 19.00. Forældre, der har behov for fleksibel åbningstid, skal kontakte lederen af dagplejen, områdelederen eller skolelederen.

 

 

 

Nødpasning uden for almindelig åbningstid i aften- og nattetimer samt weekend og helligdage i Børnehuset Mælkevejen i Søften
0-9 årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner, og har behov for nødpasning i aften- og nattetimer samt weekender og helligdage grundet omlagte arbejdstider som følge af COVID-19, kan tilbydes nødpasning i Børnehuset Mælkevejen i Søften. Nødpasningstilbuddet kan efter behov holde åbent i tidsrummet kl. 19.00 – 6.00 på hverdage samt hele døgnet i weekender og på helligdage.

 

Tilmelding til nødpasning i aften- og nattetimerne samt weekend og helligdage

Forældre, der har behov for nødpasning uden for almindelig åbningstid, skal kontakte lederen af dagplejen, områdelederen eller skolelederen for en drøftelse af, hvordan deres pasningsbehov kan imødekommes.

 

Herefter skal tilmelding ske til Dagtilbudschef Lone Bruun Nielsen på lobn@favrskov.dk.

 

Ved tilmelding skal følgende oplyses:

  • Barnets navn
  • Barnet fødselsdato
  • Barnets behov for nødpasning - husk at angive dato og tidsrum
  • Beskrivelse af den familie- og arbejdssituation, der begrunder behovet for nødpasning
  • Barnets normale dagtilbud/SFO
  • Kontaktoplysninger på forældre

 

Af hensyn til at kunne bemande nødpasningen, skal der som udgangspunkt ske tilmelding to dage før behovet for pasning.


OBS! Tilmelding til nødpasning i helligdagene i påsken skal ske senest mandag den 6. april 2020.

 

Ved spørgsmål kan Dagtilbudschef, Lone Bruun Nielsen, kontaktes på mobil: 51 17 12 87

 

Praktiske informationer

Børn i nødpasningen uden for almindelig åbningstid skal selv medbringe madpakke, der dækker de måltider, hvor barnet er i nødpasningen. Dog vil der for børn, der er i nødpasningen om aftenen, blive tilbudt aftensmad.

 

Til børn, der overnatter i nødpasningen, skal der medbringes dyne, pude, lagen, nattøj, ekstra tøj og tandbørste.