Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Indskoling

Indskolingen er Rønbækskolens afdeling for 0.-2. klasserne. Indskolingen er opdelt i tre storgrupper Skoven, Søen og Engen, der hver er hjem for en 0.,1. og en 2. klasse. Hver storgruppe har 6 lektioner ugentlig, hvor undervisningen foregår aldersblandede.

I indskolingen ønsker vi at skabe gode rammer for en tryg skolestart og de bedst mulige forudsætninger for, at eleverne lærer at indgå i og bidraget til fællesskabet. Vi arbejder på at etablere et tæt, respektfuldt og åbent forældresamarbejde, da det er fundamentalt for elevernes muligheder for at lykkes i skolen.

Fagligt er der stort fokus på begynderlæsning og den første matematik.  Derudover arbejder vi i vores aldersblandede timer "Skov, Sø og Eng-timer" med forskellige emner som tager udgangspunkt i fagene: Billedkunst, natur/teknologi og kristendom.  Vi arbejder for, at eleverne bliver klædt godt på til deres videre skoleliv, og opnår gode sociale kompetencer.

Årets gang i indskolingen er i er præget af faglighed i bred forstand. Den traditionelle klassiske undervisning er suppleret med ugentlige stamholddage, seks åbne uger og diverse kreative og fællesskabende temaer og aktiviteter. Vi deltager bl.a. i åben-skoleaktiviteter, hvor vi besøger Naturvidenskabernes Hus, har besøg af musik- og billedskole, tager på tur med naturvognen og afvikler forskellige traditioner som teateruge, fastelavn og juleklip. Vi afholder fællessamlinger for hele afdelingen hver fredag morgen.

Ønsker I yderligere informationer om indskolingen bedes i kontakte SFO og indskolingsleder, Lene Søndergaard.