Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Rønbækskolen

Rønbækskolen i Favrskov Kommune er en velfungerende skole med en faglig ambitiøs og inkluderende pædagogisk praksis. Rønbækskolens skoledistrikt består af den østlige del af Hinnerup by, Grundfør og et mindre oplandsdistrikt. Skolen ligger i et naturskønt område med både sø og skov i umiddelbar nærhed. Rønbæk Idrætscenter ligger nabo til skolen, så der er ligeledes nem adgangen til haller, svømmehal og forskellige andre sportsanlæg.

Der går ca. 650 skønne børn på skolen, der er afdelingsopdelt i indskoling (0.-2. årgang), mellemtrin (3.-6. årgang) og udskoling (7.-9. årgang). Skolen har en engageret og professionel personalegruppe, som alle indgår i et tæt og forpligtende teamsamarbejde. Læs mere under de enkelte afdelinger.

Rønbækskolen arbejder ud fra et dannelsesideal baseret på selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet.  Dannelsesidealet udmønter sig i fem gennemgående værdier, som vi baserer den daglige praksis på:

  • Vi dyrker fællesskab
  • Vi arbejder mod at eleverne bliver livsduelige
  • Vi ser trivsel og faglighed som hinandens gensidige forudsætninger
  • Vi tænker og agerer innovativt og kreativt.
  • Vi er ambitiøse fordi skolegang er vigtig

Rønbækskolens PLC(pædagogisk læringscenter) består af vejledere indenfor flg. områder: læsning, matematik, AKT(adfærd, kontakt, trivsel), bibliotek, DSA(dansk som andetsprog), teknologiforståelse og specialpædagogik. Vejledernes funktion er at vejlede og understøtte personalets opgaver ift. inklusion, innovation og/eller faglige og trivselsmæssige udfordringer eller problemstillinger.

Det åbne, forpligtende og tillidsfulde samarbejde mellem skole og hjem er en meget vigtig del af skolens arbejde og en forudsætning for at vi lykkes med den fælles opgave med at danne og uddanne vores børn.

Skolen har egen skolebod, Appetitten, der dagligt tilbyder spændende og ernæringsrigtigt mad, som nemt bestilles og betales via platformen Kanpla.