Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrin

Mellemtrinnet er Rønbækskolens afdeling for 3.-6. klasserne. Vi har to klasser på 3.årgang og tre klasser på 4., 5. og 6.årgang og klasserne er placeret årgangsvis på mellemtrinnet. Klassen er elevens base.

På mellemtrinnet ønsker vi at skabe samhørighed og følelsen af fællesskab. Trivslen blandt eleverne ved vi er vigtig, og vi arbejder derfor på at miljøet omkring børnene er præget af tryghed og ligeværdighed.

Vi har fokus på elevernes undervisningsparathed og deltagelsesmulighed. Det er vigtigt for os, at eleverne udviser ansvar og tager hensyn til både klassekammerater og andre elever. 

Årets gang på mellemtrinnet er præget af faglighed i bred forstand. Den traditionelle klassiske undervisning er suppleret med 6 åbne uger/projektuger og diverse kreative og fællesskabende temaer og aktiviteter. Vi laver bl.a. projektopgaver (6. årg.), Luciaoptog (3. årg.), juleklip, fælles juleafslutning, læseteater konkurrence, fælles fastelavnsarrangement og holder fællessamlinger for hele afdelingen. Derudover har vi et tæt samarbejde med Åben skole, hvor alle årgange bl.a. er en del af Byg et hus projektet. Som noget særligt er svømning en del af idrætsundervisningen på 3. og 4. årgang.  5. årgang tager afsted på en 3 dages lejrskole.

Projektfagene er en anderledes måde, hvorpå vi organiserer de praktisk-musiske fag på Rønbækskolen. Som elev på mellemtrinnet har man ikke forskellige praktisk-musiske fag i løbet af en uge, med ét projektfag seks lektioner ugentligt. Der er tre perioder på et skoleår. De praktisk-musiske fag er håndværk/design, billedkunst, musik og madkundskab (6. årgang).

Ønsker I yderligere informationer om mellemtrinnet bedes I kontakte mellemtrinsleder, Ebbe Kragh Nielsen .