Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sorghandleplan

Sorghandleplan

Sorghandleplan

Telefonliste:

Skoleleder:                              Helle Klejs tlf: 29 32 03 22, mail: hkle@favrskov.dk

 

Viceskoleleder og                    Keld Fihl tlf: 21 58 65 84, mail: fihl@favrskov.dk

Udskolingsleder      

 

Mellemtrinsleder:                    Ebbe Kragh Nielsen tlf: 51515965, mail: ebni@favrskov.dk

 

SFO- og indskolingsleder:      Lene Søndergaard Nielsen tlf: 26 29 73 75, mail: lnie@favrskov.dk

 

Sundhedsplejerske:                 Heidi Mølgaard Simonsen, mail: hsim@favrskov.dk                  

 

Andre:

Præst:                                     Morten Krogh Nielsen Tlf: 20 21 01 98

”Gnisten”                                 Leder Ulla Bjerregaard Tlf.: 8964569

 

Denne plan skal opfattes som en rettesnor i forhold til, hvad vi kan gøre, når der opstår kriser, ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald.

 1. Alvorlig sygdom, krise og lign.
 2. Når et barn mister – i nærmeste familie
 3. Når skolen mister en elev

For at tage hånd om en svær situation kræves mest af alt omsorg, empati og tid. Hvis man som ansat på skolen har svært ved at håndtere situationen, skal man sikre sig, at andre tager ansvaret for processen.

 1. Alvorlig sygdom, kriser og lign.

 

Når ovenstående erfares, orienteres kontaktlæreren. Kontaktlæreren er forpligtet på, at alle omkring stamholdet/klassen, SFO og kontoret orienteres.

 

Kontaktlæreren/kontaktpædagogen, evt. sammen med en anden ressourceperson kontakter hjemmet for at finde ud af:

 

 • Hvad der skal gøres?
 • Hvem der skal orienteres?
 • Hvilken rolle skolen skal tage på sig?

 

Aftalen skal også indeholde anvisning på orientering af kammerater.

 

Aftalen forelægges nødvendige personer.

 

Kontaktlæreren sørger for opfølgning.

 

 1. Når et barn mister – i nærmeste familie

 

 

kontaktlæreren/ledelsen. Kontaktlæreren er forpligtet på, at alle omkring stamholdet/klassen, SFO og kontoret orienteres.

 

Kontaktlæreren/kontaktpædagogen, evt. sammen med en anden ressourceperson, kontakter hjemmet for at finde ud af:

 

 • Hvad der skal gøres?
 • Hvem skal orienteres?
 • Hvilken rolle skolen skal tage på sig?

 

Aftalen skal også indeholde anvisning på orientering af kammerater.

 

Al personale, der har tilknytning til eleven, orienteres af ledelsen. Efter aftale kan flere orienteres.

Skolen sender blomster og evt. noget til barnet/børnene. Flaget hejses på halv.

 

Kontaktlærer/kontaktpædagog besøger evt. eleven i hjemmet, går en tur sammen el. anden form for kontakt.

Kontaktlærer/kontaktpædagog planlægger, hvordan eleven modtages, når eleven møder igen. Kontaktlæreren taler hurtigst muligt med klassen(stamholdet) om dødsfaldet og laver evt. hilsner/tegninger el. lign til eleven.

 

Overvej flg:

 

 • Besøg i hjemmet.
 • Deltagelse i begravelse/bisættelse

 

Sker dødsfaldet i ferien – gennemføres det, der er muligt af proceduren, efter skolestart.

 

Opfølgning efter aftale med efterlevende voksen og barn (besøge gravsted, blomst på fødselsdag o.l.).

 

Emnearbejde: Sorg / tab / livsmod.

 

Kontaktlæreren sørger for opfølgning.

 

Til begravelsen kan alle børn evt. lave en tegning/skrive noget pænt som lamineres, og som kan bruges til at ligge ved kisten.

 

3. Når skolen mister - en elev

 

kontaktlæreren og ledelsen. Kontaktlæreren/ledelsen er forpligtet på, at alle omkring klassen, SFO og kontoret orienteres.

 

Kontaktlærer/kontaktpædagog, evt. sammen med en anden ressourceperson kontakter hjemmet for at finde ud af:

 

 • Hvad der skal gøres?
 • Hvem der skal orienteres?
 • Hvilken rolle skolen skal tage på sig?

 

Aftalen skal også indeholde anvisning på orientering af kammerater.

 

Hele personalet og hele forældregruppen orienteres.

 

Følgende overvejes:

 

 • Besøg i hjemmet.
 • Mindehøjtidelighed på skolen. Kontaktlæreren har ansvaret for dette.
 • Ved begravelsen/bisættelsen deltager teamet og en repræsentant fra skoleledelsen. Skoleledelsen sørger for krans.

 

Stamholdet/klassen/skolen sender blomster (og evt. andet til søskende)

 

Sker dødsfaldet i ferien – gennemføres det, der er muligt af proceduren, efter skolestart.

 

Opfølgning efter aftale med forældre (blomst på fødselsdag, besøge gravsted, plante et træ eller lign.).

 

Emnearbejde: Sort / tab / livsmod.

 

 • Fælles mindehøjtidelighed (stamhold, klasse, søskendes klasser, hele skolen).
 • Flaget sættes på halv
 • Tom plads – markering (billede, lys, blomster).
 • Deltagelse i begravelse – skole, kammerater, forældre – efter aftale med forældre. Ledelse og kontaktlærere/pædagoger deltager altid (medmindre det ikke er ønsket af familien)
 • At mindes – markere fødselsdage (eller dødsdag) fremover.

 

Til begravelsen kan alle børn lave en tegning/skrive noget pænt som lamineres, og som kan bruges til at ligge ved kisten.

Skolens forslag til mindehøjtidelighed drøftes med forældrene.

 

Kontaktlærer/kontaktpædagog sørger for opfølgning.