Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skole hjem samarbejde

Principper for samarbejde mellem skole og hjem

Principperne for skolehjem-samarbejde bygger på følgende grundholdninger:

  • Samarbejde mellem skole og hjem er en væsentlig faktor i at skabe gode forudsætninger for elevens udvikling fagligt, personligt og socialt
  • Samarbejdet styrkes ved en løbende dialog på henholdsvis elevniveau, klasse- og årgangsniveau og skoleniveau
  • Skolen har den grundholdning, at det er forældrenes ansvar, at eleverne møder udhvilede og til tiden, så de kan følge undervisningen. Der er også forældrenes ansvar, at eleverne får noget at spise, mens de er i skole, og at de som udgangspunkt planlægger ferie i skolernes ferieuger
  • Samarbejdet styrkes yderligere gennem arrangementer af mere social karakter
  • Det er væsentligt, at skolen aktivt inviterer til samarbejde - eksempelvis ved at inddrage forældrene i løsning af aktuelle udfordringer. Klassens/årgangens udvikling sker i et forpligtende samspil mellem skole og hjem. Skolen skal orientere om klassens/årgangens samarbejde, niveau og udfordringer, så forældrene får et retvisende billede af klassens/årgangens trivsel og faglige niveau
  • Et tæt samarbejde mellem hjem og skole og et tæt forældresamarbejde er væsentligt i forbindelse med inklusion af elever med særlige behov
  • Skolen anvender it som primært kommunikationsmiddel mellem skole og forældre. Derfor forventer skolen som udgangspunkt, at hvert hjem sikrer sig, at de har regelmæssig adgang til en computer med internetadgang


Skolehjem-samtaler

Samtalerne er et centralt element i skolehjem-samarbejdet og skal give et indtryk af elevens faglige, personlige og sociale udvikling. Der samtales om elevens trivsel, evne til samarbejde, niveau og udfordringer samt, hvilke fokusområder eleven bør arbejde med. I de ældste klasser deltager eleven også i samtalen.