Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Udskolingen

Udskolingen er Rønbækskolens afdeling for 7.-9. klasserne. Vi har tre klasse på 7. og 8. årgang og to klasser på 9. årgang. Klasserne er placeret årgangsvis i udskolingen. Klassen er elevens base.

I udskolingen ønsker vi at skabe en følelse af fællesskab og samhørighed. Vi ser trivsel og læring som gensidige forudsætninger. Derfor arbejder vi på, at miljøet omkring de unge mennesker er præget af tryghed og ligeværdighed.

Vi er ambitiøse omkring skolegangen og har samtidig fokus på, at det godt må være sjovt at lære og at udvikle sig. Vi stræber efter at have en undersøgende og problemløsende tilgang til verden, og at eleverne opnår selvstændighed, ansvarlighed og bliver i stand til at tage kritisk stilling. Det er vigtigt for os, at flest mulige elever forlader skolen efter 9. kl. som kompetente og livsduelige mennesker med ambitioner på egne og fællesskabets vegne.

Årets gang i udskolingen er præget af faglighed i en bred forstand. Den traditionelle klassiske undervisning er suppleret med 6 åbne uger/projektuger og diverse kreative og fællesskabende temaer og aktiviteter. Vi laver bl.a. projektopgaver, musical, ”X-mas-cup”, juleklip, udskolingsfest, og holder fællessamlinger for hele afdelingen. I 9. klasse tager årgangen afsted på en uges lejrskole.

Igennem udskolingstiden arbejder vi målrettet på at give eleverne flest mulige gode oplevelser med videre fra deres skolegang. Oplevelserne og læringen sikrer at vores elever er godt på vej mod ungdomsuddannelserne, når de forlader Rønbækskolen. Det forberedende arbejde laver vi i et tæt samarbejde med skolens UU-vejleder.

Ønsker I yderligere informationer om udskolingen bedes I kontakte udskolingsleder, Keld Fihl.