Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Principper for Rønbækskolen

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed inden for rammerne af Folkeskoleloven (§44) og Favrskov Kommunes styrelsesvedtægt. Det betyder, at skolebestyrelsen udarbejder retningslinjer for, hvordan skolens ledelse skal forvalte skolens virksomhed såvel pædagogisk som økonomisk og på anden måde.

 

Et princip skal kommunikere et ståsted og en retning, som skolens bestyrelse har besluttet, at skolen skal tage inden for et afgrænset område.

I formuleringen af et princip er der lagt vægt på:

  • Holdninger - principper skal signalere klare holdninger, så de har en reel værdi i skolens hverdag
  • Handlefrihed - principper skal være overordnede og rummelige. På den måde kan de skabe grobund for, at skolens ledelse og medarbejdere tager initiativer, som giver udvikling i skolens virke. Det betyder, at få og rummelige principper prioriteres højere end mange og snævre
  • Klarhed - principper skal være korte, relevante og klart formuleret. De skal være anvendelige.