MENU
Aula_close Layer 1

Samværsregler

Samværsaftaler på Rønbækskolen


Overordnet om samvær på Rønbækskolen:

•    Rønbækskolen skal være et rart sted at være for alle.
•    Vis hensyn til andre, skolen og skolens materiel.
•    Hjælp (eller skaf hjælp) hvis nogen har brug for det

Frikvarterer:

•    Elever må kun forlade skolens område i frikvartererne efter særlig aftale.
•    Man færdes roligt indendørs – vis hensyn til andre.

 Samværsaftaler på team- og afdelingsniveau:

•    Teamene har ansvaret for, at eleverne inddrages i samværsdebatten både på afdelings-, klasse- og elevrådsniveau.
•    Teamene organiserer og træffer selv aftaler omkring frikvarterer og pauser/spisning.
•    Teamene laver konkrete oprydningsaftaler i fællesrum og klasser.
•    Teamene aftaler konkrete ude- og indeordninger.
•    Aftaler og plan over fordeling af udeomåder synliggøres - også for lærere/pædagoger og elever, der ikke er primærbrugere i afdelingen.


Særlige aftaler:

Her følger de gældende sneregler:

0. - 2. årgang må kaste med sne på græsarealerne uden for 300 fløjen
3. -6. årgang må kaste/tjatte med sne i gården mellem fløj 200 og 300 (bag musik nord) 
7. - 9. årgang må kaste med sne bag ved fysik (bag fløj 500)

I gårdene mellem fløj 400 og 500 og fløj 100 og 200 samt på græsarealet ud for fløj 600 må der ikke kastes med sne, da det er fællesområder.

Ydermere er det vigtigt, at alle årgange sørger for, at der er gårdvagter fra alle årgange på de anviste steder indtil sne-euforien har lagt sig... 
Sne er sjovt, hvis man bruger det til sjov, så hjælp med at bakke op om dette

Information:

På forældremøder og gennem forældrebreve orienteres hjemmene om relevante aftaler på såvel klasse-, årgangs- som afdelingsniveau.

Revideret i MED 14.06.11
Revideret i LMU 16.01.17
Revideret i LMU 11.11.19