MENU
Aula_close Layer 1

Aarsplan for aldersintegreret indskoling 2019 - 2020

Indledning

Vi har i denne årsplan beskrevet vores arbejde med trivsel og fagene generelt. Der ud over sender vi inden hvert emne et forældrebrev ud med mål og indhold. Forældrebrevene kan også indeholde information om stamholdets trivsel, arrangementer og tiltag. Der er udarbejdet en pjece om AI, hvor teoretisk baggrund, organisering, personale og generel information kan findes. Pjecen ligger på skolens hjemmeside.